Provozní podmínky služby „Senior TAXI“

(dále jen „doprava“ nebo „služba“)

1) KOMU JE SLUŽBA URČENA

• služba je určena fyzickým osobám s trvalým bydlištěm ve správním obvodu ORP Kladno, starším 65 let.

2) K ČEMU JE A K ČEMU NENÍ SLUŽBA URČENA

• službu je možné využít v rámci celého území města Kladna
• služba nenahrazuje úkony pečovatelské služby či záchranné služby
• službu nelze využívat za jiným účelem než návštěvu zdravotnických zařízení, např. za nákupy či po úřadech.
• v případě jízdy po operaci nebo ambulantních zákrocích musí mít klient doprovod
• služba nepřepravuje děti do 12 let a vozíčkáře, kteří nejsou schopni vozík opustit, případně jejich vozík nelze bezpečně přepravit
• řidič nedoprovází seniora do ordinace lékaře a nepřebírá odpovědnost doprovodu seniora
• řidič v přiměřené míře pomáhá při nástupu/výstupu klienta a se zavazadly
• služba nebude poskytována, či bude přerušena a následně ukončena v případě nevhodného, urážlivého či neadekvátního chování klienta, a to bez práva klienta na vrácení jízdného

3) KDY A KDE JE SLUŽBA DOSTUPNÁ

• Naše společnost je Vám k dispozici - 10 / 5
• službu lze objednat telefonicky na čísle: 251 222 111
• OD PO-PA 06:00 do 16:00

4) JAK SI MŮŽE KLIENT SLUŽBU OBJEDNAT NEBO JIŽ OBJEDNANOU SLUŽBU ZRUŠIT

• nejpozději jeden pracovní den před plánovanou jízdou, nejdříve dva týdny předem
• telefonicky na výše uvedený kontakt
• před objednáním je nezbytné si připravit tyto informace:
• počet přepravovaných osob
• datum a přesný čas nástupu
• místo nástupu – místo výstupu
• telefonní kontakt na přepravovanou osobu či její doprovod
• zda má klient chodítko, či invalidní vozík
• zda bude přepravován klient TP, ZTP či ZTP/P a tedy je předpokládána prodloužená manipulační doba nástupu a výstupu
• klient sdělením výše uvedených informací dává souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely dopravy a pro zpětné kontaktování v případě potřeby jak ze strany dispečera, tak ze strany řidiče, dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) • již objednanou službu může klient stornovat nejpozději v pracovní den předcházející dni poskytnutí, a to telefonicky na výše uvedené číslo
• za účelem hospodárného využití vozidla je možné spojovat jednotlivé objednávky klientů

5) JÍZDNÉ

• cestující uhradí řidiči částku za každou jednu jízdu v jednom směru, na území města Praha na základě aktuálního ceníku
• Objednávky mimo území města Praha - konečnou cenu sděluji operátor při objednaní.

6) DOPROVOD KLIENTA

• cestujícího může doprovázet maximálně jedna osoba, Poskytovatel dopravy si vyhrazuje právo úprav provozních podmínek služby, vydáním aktualizovaného provozního řádu.